ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Tel.: (+30) 6972845031
e-mail: 3teknoi@gmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο
Κορομηλάς Χρήστος – Πρόεδρος
Αθανασοπούλου Μαρία – Γραμματέας
Πουλοπούλου Ειρήνη – Ταμίας
Αργυροπούλου Καλλιόπη – Αντιπρόεδρος
Γουρνάς Κυριάκος Γραμματέας – Οργανωτικού
Μενούνος Νικήτας – Μέλος
Αργυρόπουλος Αναστάσιος – Μέλος

Ελεγκτική επιτροπή