ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
TECHNOKIDS  
ΦΡΑΝΤΖΗ 6    
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
27210-85100
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
1ο ΠΑΙΔΙ     30%
2ο ΠΑΙΔΙ      30%
  3ο ΠΑΙΔΙ     60%
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
TECHNOPLUS      
ΦΡΑΝΤΖΗ 6    
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
27210-85100
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
ΠΤΥΧΙΟ ECDL 25%
ΠΤΥΧΙΟ MICROSOFT 20%
ΠΤΥΧΙΟ COMPTIA  25%
ΠΤΥΧΙΟ IC3   30%
ΠΤΥΧΙΟ IC BU 40% 
ΠΤΥΧΙΟ ADOBE 25%
WEB SAFETY SEMINARS 30%
ΑΛΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 10-40%
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ    
ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   
SCHOOLARO 
ΦΡΑΝΤΖΗ 6    
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
27210-85100
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
1ο ΠΑΙΔΙ     20%
2ο ΠΑΙΔΙ      35%
 3ο ΠΑΙΔΙ     60%

Συντάκτης: triteknoi