Το Δ.Σ. αποφασίζει για τους τρίτεκνους στο Δήμο Καλαμάτας οι λογαριασμοί ύδρευσης να είναι μειωμένοι κατά 30% για τις τρεις πρώτες κλίμακες δηλαδή από 0 – 60 μ3/δίμηνο και για τους τρίτεκνους στα Δημοτικά Διαμερίσματα οι λογαριασμοί ύδρευσης (αξία νερού, ενοίκιο, ειδικό τέλος) να είναι μειωμένοι κατά 30% για τις τρεις πρώτες κλίμακες δηλαδή από 0-90 μ3/τρίμηνο.

Η έκπτωση αυτή θα ισχύει μονο για το υδρόμετρο 1ης κατοικίας (κύρια).

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω έκπτωση θα πρέπει να έχουν το λιγότερο 3 προστατευόμενα τέκνα. 

Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται :
* Τα τέκνα ηλικίας μέχρι και 24 ετών.
* Τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 67% σύμφωνα με απόφαση υγειονομικής επιτροπής.

Την παραπάνω έκπτωση θα έχουν οι τρίτεκνοι που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν στη ΔΕΥΑΚ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο καθώς και εκκαθαριστικό της εφορίας.

Το παραπάνω τιμολόγιο θα ισχύσει από το το 6ο δίμηνο του 2010 στην Καλαμάτα και από το 4ο τρίμηνο του 2010 στα Δημοτικά Διαμερίσματα.

Συντάκτης: triteknoi