1. Το ΔΣ εγκρίνει την υπ αριθ. 45/2010 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ σχετικά με την μείωση των λογαριασμών ύδρευσης στις τρίτεκνες οικογένειες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο (μέχρι αυτό να ενηλικιωθεί) και ανεξαρτήτως εισοδήματος.

2. Οι τρίτεκνοι δικαιούχοι για να λάβουν τη μείωση του 30% στους λογαριασμούς ύδρευσης θα πρέπει να υποβάλλουν στην υπηρεσία (ΔΕΥΑΜ) ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Η έναρξη μείωσης των λογαριασμών ύδρευσης στις τρίτεκνες οικογένειες, ορίζεται από το τελευταίο (Δ) τρίμηνο του έτους 2010, αφού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συντάκτης: triteknoi