ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ,ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Tel.: +30-6972845031
e-mail: .3teknoi@gmail.com / www.triteknoi.net
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  07/01/2012
Μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών στις  τρίτεκνες οικογένειες
O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για  μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% στο διευρυμένο δήμο μετά από την  αίτηση που υποβάλαμε .
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε τον δήμαρχο Κο Κόλλια καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που πήραν αυτή την γενναία απόφαση σε αυτή μάλιστα την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία και για τους πολίτες αλλά και για τα οικονομικά των δήμων.
Η απόφαση αυτή ελπίζουμε να αποτελέσει το μπούσουλα για ανάλογες αποφάσεις στους διευρυμένους δήμους και των υπόλοιπων δήμων της Μεσσηνίας. Από την μεριά μας δεσμευόμαστε πως θα βρεθούμε αρωγοί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα αφορά κοινωνική προσφορά σε εθελοντική βάση, καθώς οι τρίτεκνες οικογένειες έχουν βαθιά κατανοήσει και ενστερνιστεί το αίσθημα του κοινωνικού καθήκοντος και χρέους.
Από το πρακτικό της με αριθ. 26/19-12-2011 τακτικής συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.  Αριθ. Απόφασης 400/2011 
  Μειώνει κατά 50% τα Δημοτικά Τέλη (καθαριότητας, φωτισμού, δημοτικού φόρου, τέλους ακίνητης περιουσίας) στις οικογένειες που έχουν την ιδιότητα της τρίτεκνης οικογένειας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006 και πιο συγκεκριμένα σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ

Συντάκτης: triteknoi

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *