Σας γνωστοποιούμε ότι, από την ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Α.), εκδόθηκε πρόσφατα βιβλίο με τίτλο: «ΟΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ» το οποίο επιμελήθηκαν οι κ.κ. Χαράλαμπος ΠΑΥΛΟΣ και Νικόλαος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής της Ε.Π.Α. και της Α.Σ.Π.Ε. και πρώην Γ.Γ. της Ε.Π.Α. αντίστοιχα.
 Πρόκειται για βιβλίο που απαρτίζεται από 805 σελίδες και περιλαμβάνει όλα τα θεσμοθετημένα δικαιώματα των πολυτέκνων και των τριτέκνων, καθώς επίσης και πολλές διατάξεις που αφορούν τα ΑμεΑ.
Το βιβλίο διατίθεται προς 20 ευρώ, για όσους δε προμηθευτούν περισσότερα από 10 τεμάχια, η τιμή μειούται στα 15 ευρώ.
Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τους σκοπούς που επιδιώκει η Ε.Π.Α.

Συντάκτης: triteknoi