Τι αλλάζει σε πολύτεκνους και τρίτεκνους για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

22.03.12 Οι ευεργετικές διατάξεις για τη εισαγωγή τρίτεκνων και πολύτεκνων στα Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας ΜΈπου αναμένονταν για αρκετό καιρό, είναι οι μόνες τροπολογίες που πέρασαν τελικά σήμερα…

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3282 (ΦΕΚ Α΄ 208/01.11.2004)Mετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΕκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:Άρθρο 1 Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού 1.…

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ΄΄Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις΄΄Άρθρο 25Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών1.Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.3282/2004 (ΦΕΚ 208 Α…