ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3865 (ΦΕΚ 120Α 21.07.2010)Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Άρθρο 6  Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου   1.α. Το…