Για το Σύλλογο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΑΜΟΦΩΝΤΟΣ 5, ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Tel.: (+30) 6972845031
e-mail: 3teknoi@gmail.com

Διοικητικό Συμβούλιο
Κορομηλάς Χρήστος – Πρόεδρος
Αλατσάκη Ξανθίππη – Γραμματέας
Πουλοπούλου Ειρήνη – Ταμίας
Αργυροπούλου Καλλιόπη – Αντιπρόεδρος
Παπαδέας Βασίλειος-  Γραμματέας  Οργανωτικού
Κυριακοπούλου Σταυρούλα – Συντονίστρια λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου 
Φαββατάς Γεώργιος – Μέλος

Ελεγκτική επιτροπή