Δ.Ε.Υ.Α.Μεσσήνης: Έκπτωση 30% (Η απόφαση του Δ.Σ.)