ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ