Κοπή πίτας Περιφερειακης Ενωσης Τρίτεκνων Πελοποννήσου